سؤال پرسیدن یکی از ملزومات پیشرفت کردن است.

سؤالات تخیل ما را فعال می‌کنند، جلوی اتفاقات ناگوار را می‌گیرند و راه‌هایی را به سمت مقصد به ما نشان می‌دهند که انتظارشان را نداشتیم.

در دنیای کسب و کار نیز سؤال پرسیدن از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. جیم کالینز (نویسنده‌ی کتاب از خوب به عالی) و مارشال گلداسمیت (استاد دانشگا هاروارد) تنها تعداد معدودی از افراد زیادی هستند که به مدیران و صاحبان کسب و کار پیشنهاد می‌کنند همیشه سؤالاتی را از خود بپرسند و برای این کار سؤالاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

آنچه که برای شما گردآوری کردم برخی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سؤالاتی است که افراد صاحب نظر به مدیران پیشنهاد می‌کنند تا همواره از خودشان بپرسند.

چه مدالی می‌خواهیم به گردنمان آویخته شود؟

چه چیزهایی برای بازار مهم است که ما به آن اهمیت نمیدهیم؟

پیامدها و نتایج تصمیماتی که الان می‌گیرم در 10 دقیقه، 10 ماه و 10 سال آینده چگونه خواهند بود؟

آیا سرعت تغییرات ما به اندازه‌ی سرعت تغییرات جهان پیرامون ماست؟

اگر سوابق و دستاوردهای گذشته من پاک شود و دیگر کسی از آنها خبر نداشته باشد، سبک مدیریتم چقدر تغییر خواهد کرد؟

چقدر احتمال دارد که یک مشتری، شرکت ما را به دوست یا همکارش معرفی کند؟

انجام چه کاری را باید همین الان متوقف کنیم؟

اگر قرار بود من به مدت یکسال از شرکتم بروم و تنها راه ارتباطی با کارمندانم نوشتن یک پاراگراف کوتاه بود، در آن پاراگراف چه چیزی می‌نوشتم؟

آیا افراد درستی را سوار اتوبوس کرده‌ایم؟

آیا شکست این دفعه‌ی من با دفعات پیش تفاوت دارد؟

نیاز داریم چه کاری را شروع کنیم؟

چه کسانی را می‌خواهید از دنیای کسب و کار بیرون کنید و چرا؟

آخرین آزمایشی که انجام دادیم، چه بود؟

دنیا می‌خواهد ما چه کسی باشیم؟

چگونه به خودم انگیزه می‌دهم؟

دنیای کسب و کار سال آینده چگونه خواهد بود؟ چرا؟

با کمال میل پاسخگوی سؤالات تخصصی تمامی عزیزان هستم. لطفا با پیشنهادات و انتقادات ما را سرفراز فرمایید.

با مهر

محمد وحیدی راد

نوشته‌های مشابه