علی فرهپور

( کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر شبکه های اجتماعی )

 • مدیر پروژه طی سال های 92 تا 94 در شرکت فناوری اطلاعات سبز
 • پشتیبان سخت افزار و نرم افزار در سال 94 در شرکت ایسوس ایران
 • پشتیبان فناوری اطلاعات در ایکاد طی سال های 94 تا 96
 • فعالیت به صورت طراح با شرکت هلی کالا در طی سال های 97 تا 99
 • کارشناس فناوری اطلاعات
 • مدارک IT Security: Defense against the digital dark arts از کالج آستین تگزاس
 • مدارک System Administration and IT Infrastructure Services از کالج آستین تگزاس
 • مدارک The Bits and Bytes of Computer Networking از کالج آستین تگزاس
 • مدارک Technical Support Fundamentals از کالج آستین تگزاس
 • مدارک Operating Systems and You: Becoming a Power User از کالج آستین تگزاس
 • دارای مدرک فنی طراحی 3D