دیداری با یکسال تاخیر!

دیداری با یکسال تاخیر!

پس از گذشت مدت‌ها بالاخره اعلام شد که مرزهای مسافرت استانی در داخل کانادا بازگشایی شد و در روز هفدهم…

دستورالعمل مالی جدید حقوق و آزادی‌های فردی گروهی از شهروندان کانادایی را ضایع می‌کند

دستورالعمل مالی جدید حقوق و آزادی‌های فردی گروهی از شهروندان کانادایی را ضایع می‌کند

مدیر انجمن بازرگانی ایران و کانادا، در واکنش به دستورالعمل مالی جدید کانادا برای تبادلات مالی با ایران: این کار…

فناوری‌های نو، نوشداروی تشنگی ایران

فناوری‌های نو، نوشداروی تشنگی ایران

در تاریخ سرزمین ایران، آب همواره مقوله‌ای استراتژیک بوده و در شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی ایفای نقش کرده است. موقعیت جغرافیایی…