فاطمه رحیم زاده

( مترجم )

  • مترجم و ویراستار زبان انگلیسی و فرانسه مقالات و اخبار
  • مترجم و مدرس زبان انگلیسی
  • مدیر امور اداری گروه فرهنگی هنری فرهنر، مترجم فیلم‌های کوتاه گالو و اتاق شماره‌ی ۱۳
  • دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
  • دارای رتبه ۸۶ کنکور سراسری سال ۹۷، دانشجوی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی و علاقمند به هنر و ادبیات