غزل برازنده

( مترجم )

  • مترجم زبان فرانسوی و انگلیسی اخبار و مقالات در رسانه هدهد
  • کارشناس تولید محتوا در شرکت منابع انسانی رادین مدیران اندیشمند
  • سردبیر و ایده پرداز مجله فشن ویکندلی
  • کارشناس تولید محتوا و شبکه‌های اجتماعی مجله فشن طراحان لباس
  • مترجم زبان انگلیسی مجله روانشناسی تجربه زندگی
  • کارشناس تولید محتوا آژانس دیجیتال مارکتینگ آلندمدیا
  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
  • گواهینامه دوره محتوا نویسی خلاقانه  آکادمی کانتنت برگر
  • گواهینامه دوره مدنویسی آکادمی تهران مدا