جعفر صادقی

( وکیل و مشاور حقوقی و قضایی )

  • مشاور حقوقی و وکیل شرکت های خصوصی
  • مدیر حقوقی یکی از معاونت های وزارت ارشاد (1388)
  • موسس حقوقی دادگران مهرطلب
  • فعال در زمینه های صنعتی، تولیدی و ساخت و ساز
  • فعال در زمینه امور مهاجرت به استرالیا
  • فارغ التحصیل رشته وکالت از دانشگاه تهران (1374)