کیانا لواسانی

( دفتردار )

  • مدیر داخلی دفتر خدمات الترونیک 1504
  • منشی دکتر تکتم جلایر
  • منشی و دستیار مطب دکتر سربازی
  • مدرس زبان انگلیسی

  • کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران ( رشته طراحی شهری )
  • کارشناسی دانشگاه آزاد رباط کریم ( رشته مهندسی شهرسازی )