کیمیا سادات سید موسوی

( مدیر انطباق )

  • مدیر داخلی و هماهنگی امور انجمن بازرگانی ایران و کانادا CIBA (اولین انجمن بین المللی بین ایران و کانادا زیر نظر وزارت امور خارجه کانادا و ثبت رسمی در ایران در بخش خصوصی)
  • اکانت منیجر در آژانس دیجیتال مارکتینگ لیمیتلس

  • دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه علوم تحقیقات
  • دارای مدرک طراحی محصول از آکادمی یوزرایکس