تغییرات سازمانی همیشه سخت است، ما اینکار را در انجمن بازرگانی ایران و کانادا به اتمام رساندیم

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید.

مانند هر مجموعه دیگری هر روزه ما نیز در حال کسب تجربه هستیم و نیاز به تغییر را در خود احساس می‌کنیم.

تغییرات ساختاری و نسبتا بزرگی در انجمن ایجاد شده است که به زودی به اطلاع عموم عزیزان خواهد رسید، خدمات و فعالیت‌های انجمن بازرگانی ایران و کانادا گسترده‌تر و شکل وسیع‌تری را به نسبت گذشته به خود گرفته است و قطعا اعضای محترم به زودی شاهد خیل زیادی از خدمات اضافی برای خود و توسعه کسب و کارشان خواهد بود.

ما رمز موفقیت در این تغییر را استفاده از تجربیات سال‌های گذشته انجمن و اضافه شدن اساتید و بزرگانی در اقصی نقاط مختلف میدانیم.

گاهی برای حل کردن چالش های پیش رو به ویژه چالش‌های اعضای انجمن تنها فرمول آن است که از افکار قدیمی وسنتی دست برداشت و گزینه های جدید را امتحان نمود. عوامل بسیاری  وجود دارد که باعث چنین تصمیماتی می‌شوند. امروزه یک سازمان در هنگام تغییرات می‌بایست هم درحوزه ی کسب و کار و هم در حوزه ی فن آوری تغییر کند که این امر کار را دشوارتر می‌کند.

این نکته را باید در نظر داشت که سازمان یک نظام بهم پیوسته است و تغییر در بخشی از سازمان بر روی دیگر بخش های سازمان نیز تاثیر می گذارد. بنابراین ممکن است تغییری که در بخشی از سازمان مفید واقع بوده است در بخش های به همان ویژگی مثبت نباشد.

اما از آنجا که تغییر، اتخاذ یک رویکرد آینده‌نگر و تنها راهی است که به کمک آن می‌توان آینده را چه به‌عنوان یک فرد و چه به‌عنوان یک سازمان در دست گرفت، بنابراین باید پذیرای تغییر بوده و عناصر مثبت آن را در سازمان و به ویژه تیم‌های پروژه توسعه داد.

امیدوار هستیم تا در ماهنامه ماه آینده بتوانیم بیشتر درباره تغییرات انجمن بازرگانی ایران و کانادا و اضافه شدن شرح خدمات بیشتر به اعضای محترم انجمن صحبت کنیم.

امروز که در حال نگارش این متن هستم، احساس می‌کنم که بعد از سالها این تغییرات در ساختار لازم و ضروری بود و برای ارایه خدمت بیشتر به اعضای انجمن نیز امری بدیهی است.

با مهر

محمد وحیدی‌راد