پریا وفایی

( کارشناس تحقیق و توسعه )

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد – گرایش شناسایی و انتخاب مواد
 • دانشگاه تهران (UT)
 • پذیرش استعداد درخشان
 • انجام تحقیقات در زمینه مواد کاتدی لیتیوم یون
 • بهینه سازی راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی
 • دستیار پژوهشی در آزمایشگاه مواد انرژی
  کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
 • دانشگاه علم و صنعت ایران (IUST)
 • دانشجوی ممتاز تحصیلی در سه سال متوالی تحصیلی دوره لیسانس
 • دستیار پژوهشی در آزمایشگاه سنتز پودر
 • تحقیق و بررسی بر روی نانوکامپوزیت های مبتنی بر گرافن