در کنفرانس سالانه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در شهر مونترال چه گذشت؟

در کنفرانس سالانه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در شهر مونترال چه گذشت؟

انجمن بازرگانی ایران و کانادا (CIBA) اولین کنفرانس سالانه خود را در روز چهارشنبه بیستم سپتامبر در هتل Courtyard Marriott شهر مونترال کانادا با هدف معرفی ظرفیت های دو کشور و امکاناتی که این انجمن در اختیار اعضای خود قرار میدهد برگزار کرد. در این کنفرانس سالانه که با حضور چندتن از مقامات استان کبک کانادا ومجلس فدرال برگزار…