ناهید نصیری

( متخصص امور مالیاتی و حسابداری )

پرفسور اکبر مانوسی

الهه سادات تک تهرانی

( مدیر توسعه کسب و کار )

کیمیا سادات سید موسوی

( مدیر داخلی و هماهنگی امور انجمن بازرگانی ایران و کانادا CIBA )

رضا اسدالهی

( مدیر داخلی و هماهنگی امور گروه آر اس ام کپیتال )

سارا شاه حسینی

( سهام دار )

سها سادات سید موسوی

( مدیر وبسایت و متخصص سئو )

میترا یزدچی

( مترجم )

کیانا لواسانی

( دفتردار )

فاطمه رحیم زاده

( مترجم )

حدیثه حیدری

( گوینده )

جعفر صادقی

( وکیل و مشاور حقوقی و قضایی )

سینا ولیزاده

( مدیر ارتباطی تلبیغاتی )

علی فرهپور

( طراح )

غزل برازنده

( مترجم )

محسن خانی

( تحقیق و توسعه )

حبیب موسوی

مجید قلمشاهی

کیمیا شاه حسینی

(مديريت شركت 01Learning )