پس از گذشت مدت‌ها بالاخره اعلام شد که مرزهای مسافرت استانی در داخل کانادا بازگشایی شد و در روز هفدهم جون (ژوئن) فرصتی دست داد تا به دیدار یک دوست عزیز و بزرگوار بروم.

دوستی که موجب افتخار جامعه ایرانی کانادایی است

پرفسور مانوسی استاد مديريت و تجارت با سابقه سی ساله تدریس در دانشگاه‌های اتاوا و كارلتون کانادا برای جامعه ایرانی کانادایی شناخته شده هستند. ایشان سوابق بسیار زیادی مانند همکاری گروه دوستی کانادا و ایران یا همکاری با انجمن علمی بازاریابی ایران را دارند که در این مطلب کوتاه فرصت بیان تمامی این مطلب نیست.

پرفسور اکبر مانوسی هم اکنون نیز رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا «MCC NCR» هستند.

چند ساعتی که مهمان ایشان در منزلشان بودم. با پذیرایی به سبک کاملا ایرانی که گویی با فردی ملاقات میکردم که همین دیروز از ایران مهاجرت کرده است و البته خیلی پرشورتر از چیزیکه در جلسات مجازیمان از ایشان دیده بودم.

صحبت‌های زیادی کردیم از شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌ها تا امید بر آینده‌ای روشن.

هر دو معتقد بودیم که اگر بخواهیم همه چیز به یکباره درست شود چیزی بیشتر مانند یک رویاست ولی امید است که اگر برنامه‌ای مدون در پیش باشد بتوان قدم‌ها را یکی پس از دیگری برداشت.

از صحبت با استاد مانوسی خسته نمیشدم، در مورد چندین مدل کسب و کار و بخش آموزش انجمن بازرگانی ایران و کانادا صحبت‌های زیادی داشتیم. که با لطف خداوند و کمک تمامی همراهان عزیز به زودی نتیجه آن در این حوزه پدیدار خواهد شد.

با کمال میل پاسخگوی سئوالات تخصصی تمامی عزیزان هستم. لطفا با پیشنهادات و انتقادات ما را سرفراز فرمایید.

با مهر

محمد وحیدی راد