نوروز از راه رسید، به همین سرعت یک سال دیگر گذشت!

درست نیمه ماه فوریه است که در حال نوشتن این مطلب هستم تا به موقع در ابتدای ماه مارچ به دست مخاطبین محترم برسد، هر سال وقتی به ماه مارچ که نگاه می کنیم به یاد نوروز و عید باستانی مان هستیم.

شاید تصور بشود که ما در خارج از ایران هستیم و نوروز آنقدرها که باید برایمان قابل لمس نیست و شاید هم کمی درست به نظر برسد، اما حقیقت این است که نوروز، روزی‌ست نو؛ روز….! روز همان روشنی‌ست. پس نوروز، یعنی تابش آفتابی تازه در زندگی و سرزندگی نو‌ به ‌نوی انسان و جهان است.

در یک کلام

 پیام نوروز این است؛ ساده باشیم!

همه سال بخت تو پیروز باد / همه روزگار تو نوروز باد

نوروز برشما مبارک

پاینده و پیروز باشید

محمد وحیدی راد