فاطمه گنج یار

( کارشناس امور مشتریان )

  • آموزش تخصصی و خصوصی نقاشی و طراحی
  • کارشناسی نقاشی، دیپلم گرافیک