کیمیا ستاری

( ادمین سایت و شبکه‌های اجتماعی )

  • یک سال همکاری به عنوان پشتیبان سایت در دیجیتال مارکتینگ ماورانت
  • یک سال همکاری به عنوان کمک حسابدار در شرکت دیجیتال مارکتینگ پیرایه
  • مدرک لیسانس حسابداری از دانشگاه علوم تحقیقات تهران