سحر گرامیان

( ادمین شبکه های اجتماعی )

 • کارشناس کنترل کیفیت در کارخانجات تولید مواد غذایی آذرخش و آتش بیگ
 • مدیرفنی و میکروبیولوژیست در آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ، آریا سنجش نیکان
 • همکاری در تدوین استانداردهای بین‌المللی در سازمان ملی استاندارد ایران
 • مدیر فنی در شرکت بازرگانی افق اعیان ایرانیان
 • مسئول تضمین کیفیت و مدرس میکروبیولوژی در مرکز آموزشی، آزمایشگاهی پارس آزمای البرز
 • کارشناس شبکه‌های اجتماعی در مجتمع آموزشی پارس‌ازمای البرز
 • کارشناس شبکه‌های اجتماعی در شرکت آبشارسازان نوین
 • مهندسی علوم و صنایع غذایی
 • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 • گذراندن دوره تولید محتوای حرفه‌ای در آکادمی نوین
 • گذراندن دوره مدیریت شبکه‌های اجتماعی ،اینستاگرام مارکتینگ و برندینگ در موسسه ابتکاری‌نو